Charakteristika zařízení

Domov mládeže SLŠ Hranice poskytuje ubytování přednostně vlastním žákům školy, v případě volné kapacity a požadavku také žákům jiných škol. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin (většinou podle ročníku, případně i podle třídy) a ubytováni ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Dále mají k dispozici kuchyňky, klubovny s televizorem, 2 posilovny, 2 herny stolního tenisu, 2 počítačové učebny. Sociální zařízení je převážně společné, některé pokoje mají k dispozici vlastní. Ve všech pokojích a na klubovnách je možné omezeně využít bezdrátového připojení k internetu.

Domov mládeže je rozdělen na 2 pracoviště:

• Jungmannova 616 – kapacita 51 lůžek
• Teplická 625 – kapacita 167 lůžek

Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle (16:00 hodin) do pátku (14:30 hodin) mimo období svátků a stanovených prázdnin (Vyhláška MŠMT o organizaci školního roku).

Ubytovaní žáci mají možnost celodenně se stravovat ve vlastní školní jídelně, která je součástí komplexu budov na pracovišti Jungmannova 616.

Ubytování na domově mládeže není nárokové. O umístění nebo neumístění žáka rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky na ubytování a stanovených kritérií.

Těmi jsou:

• volná kapacita na ubytování
• vzdálenost místa bydliště žáka a dopravní obslužnost dané lokality
• sociální poměry a zdravotní stav žáka
• ročník studia, kdy žáci nižších ročníků mají přednost
• u vyšších ročníků také průběh studia daného žáka

 

 

Kontakty na pracovníky domova mládeže
Příjmení
Jméno, titul
Zařazení
E-mail
Pracoviště
Telefon 1
Matys Pavel, Ing. Bc.
vedoucí vychovatel
matys @ slshranice.cz
Teplická 625
581 694 261
Kacerle Josef, Ing.
vychovatel
kacerle @ slshranice.cz
Jungmannova 616
581 614 522
Maděryčová Petra
vychovatelka
maderycova @ slshranice.cz
Pytelová Iva, Mgr.
vychovatelka
pytelova @ slshranice.cz
Hejl Zdeněk, Mgr.
vychovatel
hejl @ slshranice.cz
Teplická 625
581 694 266
Novák Jakub, Bc.
vychovatel
novak @ slshranice.cz
Páral Roman, Mgr.
vychovatel
paral @ slshranice.cz
Pytela Roman, Mgr.
vychovatel
pytela @ slshranice.cz
Srnka Daniel, Ing.
vychovatel
srnka @ slshranice.cz
Valenta Jaroslav, Mgr.
vychovatel
valenta @ slshranice.cz
Poznámka:
1. e-mailové adresy je nutné opsat bez mezer.
2. telefonovat na pracoviště Teplická 625 je možné také na mobil 721 021 378,
který má u sebe vychovatel v hlavní službě.