Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Poskytování poradenských služeb vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a  je specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Činnosti ŠPP jsou zamřené zejména na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, předcházení všem formám rizikového chování, metodickou podporou učitelů spolupráci i komunikace mezi školou a zákonnými zástupci a spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Personální složení ŠPP:

Mgr. Barbora Holcová, výchovná poradkyně

 • Kontaktní email: holcovaatslshranice [tecka] cz
 • Konzultační hodiny:
  • pondělí: 12:00 – 13:30
  • úterý: 10:00 – 11:30
  • V jiné dny a hodiny po individuální domluvě.

Mgr. Karla Straková, školní metodička prevence

 • Kontaktní email: strakovaatslshranice [tecka] cz
 • Konzultační hodiny: 
  • podle potřeby nebo na základě individuální domluvy

Mgr. Ivana Zlata Matysová, školní psycholožka

 • Kontaktní email: matysovaatslshranice [tecka] cz
 • Konzultační hodiny:
  • škola:
   • ​​​​​pondělí 10:30 – 13:30
  • Domov mládeže, ul. Teplická:
   • 1 hodina týdně variabilně
  • Na základě individuální potřeby a domluvy je možná konzultace i v jiných termínech.

Skryto