Novinky na webu

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek při SLŠ Hranice vede od roku 2015 ing. Marek Šuba, který plynule navázal na činnost ing. Vladimíra Rolince, dnes již spokojeného důchodce. Kroužek navštěvuje pravidelně cca 15 žáků školy.

Florbal

Kroužek florbalu se koná 1x týdně , vždy v pondělí v hale Naparia. V měsíci listopad - prosinec se koná Vánoční turnaj studentů ve florbale, v měsíci duben Velikonoční turnaj studentů.

Fotbal

Kroužek fotbalu se koná 1x týdně, vždy v úterý v hale Cement Hranice. V měsíci září  se koná Okrskové kolo ve fotbale středních škol, kterého se pravidelně zúčastňujeme a kde pořadatelem je SSOŠ Hranice a AŠSK.

Střelectví

V rámci zájmové volnočasové činnosti na SLŠ v Hranicích mají žáci možnost navštěvovat také střelectví. Podoba střelectví má na naší škole několik podob.

Young People in European Forests (YPEF)

YPEF – Mladí lidé v evropských lesích (dále jen YPEF) je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 11 zemí Evropy.

Domov mládeže SLŠ

Charakteristika zařízení

Domov mládeže SLŠ Hranice poskytuje ubytování přednostně vlastním žákům školy, v případě volné kapacity a požadavku také žákům jiných škol. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin (většinou podle ročníku, případně i podle třídy) a ubytováni ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Dále mají k dispozici kuchyňky, klubovny s televizorem, 2 posilovny, 2 herny stolního tenisu, 2 počítačové učebny. Sociální zařízení je převážně společné, některé pokoje mají k dispozici vlastní.