Vše co chcete vědět o nové maturitní zkoušce
Výuku předmětu motorová vozidla velmi kvalitně
pro školu zajišťuje autoškola Trčka Hranice
Partnerství škol v Evropě Partnerství škol v Evropě
Mendelova univerzita v Brně
Stredná lesnícka škola v Prešove - Slovenská republika
Česká lesnická akademie v Trutnově
Střední lesnická škola v Písku
Střední lesnická škola v Kraljevu - Srbsko
Zespol Szkol Lesnych w Bilgoraju
Střední lesnická a dřevařská škola v Postojne - Slovinsko
Technikum Leśne im. Stanisława Morawskiego
Střední lesnická škola v Brynku - Polsko
Česká zemědělská univerzita v Praze
fakulta lesnická a environmentální
Lesy ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
Česká lesnická společnost
Olomoucký kraj - zřizovatel naší školy
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Založte si po absolutoriu školy svou třídu, nebo navštivte třídy již existující ... server všech spolužáků a spolužaček
Pestré informace pro studenty SŠ a VŠ Pestré informace pro studenty SŠ a VŠ
o aktuálním dění ve světě mladých lidí...
  Lesnicko dřevařský www server Silvarium
Studentský portál s pestrým obsahem
Důležité informace týkající se studia a věcí s ním spojených
Vzdělávání v lesnických disciplínách