Kolektiv pracovníků
Střední lesnické školy v Hranicích

Ing. Miroslav Kutý

ředitel školy, myslivost

Ing. Ctirad Juráň
zástupce ředitele školy pro výchovně vzdělávací proces - statutární zástupce, nauka o lesním prostředí, informační technologie v LH
Ing. Martin Němec
zastupce ředitele pro školní polesí

Ing. Blanka Blahová

zástupce ředitele pro ekonomiku

Ing. Lukáš Kandler

vedoucí učitel praxe, myslivost

Ing. Bc. Pavel Matys vedoucí vychovatel
Zdenka Halaštová vedoucí školní jídelny

Lucie Machová

asistentka ředitele

Jaromír Nedbal
obchodní referent a mzdový účetní

Jiřina Jurčíková

účetní

Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA

lesní těžba, stroje a zařízení, myslivost, učební praxe

Mgr. Jan Beláň

český jazyk a literatura, výchova k občanství

Ing. Radim Církva

nauka o lesním prostředí, lesní těžba, lesnická botanika

Ing. Martina Čechová lesní stavby, lesnická zoologie, ochrana lesa a přírodního prostředí

Mgr. Iva Dobešová

anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Barbora Holcová anglický jazyk, tělesná výchova, výchovná poradkyně
Mgr. Petr Hub
dějepis, matematika, výchova k občanství
Mgr. Jaroslava Jalůvková
anglický jazyk, výchova k občanství
Mgr. Simona Janáčková český jazyk a literatura, ruský jazyk, německý jazyk
Ing. Martin Kudláček
pěstování lesů, hospodářská úprava lesů
Mgr. Regína Kudláčková
anglický jazyk

Mgr. Miroslav Menšík

tělesná výchova, OCMS

Mgr. Veronika Minářová český jazyk a literatura, výchova k občanství

Mgr. Hana Nováková

německý jazyk

Ing. Alena Novotná

projektová manažerka, ekonomika, projektové řízení

Ing. Alice Palacká

lesnická botanika, ochrana lesů a přírodního prostředí, lesní pedagogika, koordinátorka EVVO

Ing. Jiří Podhorný

hospodářská úprava lesů, praxe

Mgr. Aleš Skotnica

matematika, fyzika, chemie, OCMS

Ing. Václav Skříčil

lesnická zoologie, lesní těžba, ochrana lesů

Mgr. Karla Straková

matematika, biologie,
preventistka sociálně patologických jevů

Ing. Marek Šuba

ekonomika, pěstování lesa, projektové řízení, lesní pedagogika, učební praxe

Mgr. Lucie Vitochová biologie, chemie
Mgr. Vojtěch Zlámal informační a komunikační technologie,
matematika, koordinátor ICT
Jiří Hajda
lesní
Zbyněk Jakeš
lesní
Ladislav Krahulec
technik školního polesí
Jarmila Čierniková
vychovatelka
Mgr. Zdeněk Hejl vychovatel
Ing. Josef Kacerle
vychovatel
Petra Maděryčová vychovatelka
Bc. Jakub Novák
vychovatel
Mgr. Roman Páral
vychovatel
Mgr. Roman Pytela vychovatel
Mgr. Iva Pytelová
vychovatelka
Ing. Daniel Srnka
vychovatel