Seznam uchazečů z prvního kola o přijetí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019 seřazený podle kritérií příjímacího řízení., vyjadřující pořadí podle výsledku přijíího řízení.
(dle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách). Tento seznam nemá žádné právní důsledky.

1
1542018
2
1662018
3
1602018
4
1762018
5
2402018
6
1402018
7
2552018
8
2022018
9
1512018
10
2252018
11
1742018
12
1582018
13
2042018
14
2462018
15
1822018
16
2342018
17
2422018
18
1912018
19
2542018
20
1472018
21
1972018
22
2192018
23
1702018
24
1772018
25
1952018
26
2072018
27
2122018
28
2062018
29
1562018
30
2242018
31
1842018
32
1572018
33
1692018
34
1922018
35
2332018
36
2452018
37
2232018
38
2602018
39
2432018
40
2362018
41
1832018
42
1712018
43
2112018
44
2292018
45
2322018
46
2212018
47
1752018
48
2102018
49
1812018
50
1482018
51
1632018
52
1492018
53
2262018
54
1682018
55
1732018
56
1532018
57
1412018
58
1862018
59
1522018
60
2092018
61
2082018
62
1802018
63
1442018
64
2392018
65
1982018
66
2282018
67
2032018
68
2372018
69
2142018
70
1892018
71
2312018
72
2162018
73
1852018
74
1872018
75
2522018
76
1642018
77
1902018
78
2002018
79
2412018
80
2532018
81
1992018
82
2512018
83
1622018
84
1792018
85
2182018
86
2302018
87
1612018
88
1962018
89
1672018
90
2012018
91
1932018
92
2352018
93
2152018
94
2172018
95
2222018
96
2202018
97
2472018
98
1942018
99
1882018
100
2052018
101
2382018
102
1652018
103
2592018
104
1552018
105
1722018
106
2132018
107
1782018

 

 

O přijetí ke studiu rozhodl ředitel školy 27. 4. 2018.

U přijatých uchazečů je v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy slovo "přijat". Tedy od 27. 4. 2018 zasílejte Zápisové lístky na adresu školy Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice. Na zaslání máte od 27. 4. 2018 deset pracovních dnů. Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2018 v následující tabulce objeví slovo "zapsán".

 

Seznam v prvním kole přijatých uchazečů ke studiu
do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019
(dle § 60 odst. 16, § 60 odst. 17, § 183 odst. 2 zákona č. 370/2012 Sb. - školský zákon).

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku dle § 60a odst.6, §60a odst. 7 zákona č. 370/2012 Sb.:
6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek
se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle
odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.


Přesto budou i přijatí uchazeči obesláni dopisem s důležitými informacemi.

 

 

Pořadí uchazeče
Evidenční číslo uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy 27. 4. 2018
Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2018
1
1542018
Přijat
Zapsán
2
1662018
Přijat
Zapsán
3
1602018
Přijat
Zapsán
4
1762018
Přijat
Zapsán
5
2402018
Přijat
Zapsán
6
1402018
Přijat
7
2552018
Přijat
Zapsán
8
2022018
Přijat
Zapsán
9
1512018
Přijat
Zapsán
10
2252018
Přijat
Zapsán
11
1742018
Přijat
Zapsán
12
1582018
Přijat
Zapsán
13
2042018
Přijat
14
2462018
Přijat
Stáhl zápisový lístek
15
1822018
Přijat
Zapsán
16
2342018
Přijat
17
2422018
Přijat
Zapsán
18
1912018
Přijat
Zapsán
19
2542018
Přijat
Zapsán
20
1472018
Přijat
Zapsán
21
1972018
Přijat
Zapsán
22
2192018
Přijat
Zapsán
23
1702018
Přijat
Zapsán
24
1772018
Přijat
Zapsán
25
1952018
Přijat
Zapsán
26
2072018
Přijat
27
2122018
Přijat
Zapsán
28
2062018
Přijat
Zapsán
29
1562018
Přijat
Zapsán
30
2242018
Přijat
Zapsán
31
1842018
Přijat
Stáhl zápisový lístek
32
1572018
Přijat
33
1692018
Přijat
Zapsán
34
1922018
Přijat
Zapsán
35
2332018
Přijat
Zapsán
36
2452018
Přijat
Zapsán
37
2232018
Přijat
Zapsán
38
2602018
Přijat
Zapsán
39
2432018
Přijat
Zapsán
40
2362018
Přijat
Zapsán
41
1832018
Přijat
Zapsán
42
1712018
Přijat
43
2112018
Přijat
Zapsán
44
2292018
Přijat
Zapsán
45
2322018
Přijat
Zapsán
46
2212018
Přijat
Zapsán
47
1752018
Přijat
48
2102018
Přijat
Zapsán
49
1812018
Přijat
Zapsán
50
1482018
Přijat
51
1632018
Přijat
Zapsán
52
1492018
Přijat
Zapsán
53
2262018
Přijat
Zapsán
54
1682018
Přijat
Zapsán
55
1732018
Přijat
Zapsán
56
1532018
Přijat
Zapsán
57
1412018
Přijat
Zapsán
58
1862018
Přijat
Zapsán
59
1522018
Přijat
Zapsán
60
2092018
Přijat
Zapsán
61
2082018
Přijat
Zapsán
62
1802018
Přijat
Zapsán
63
1442018
Přijat
64
2392018
Přijat
Zapsán
65
1982018
Přijat
66
2282018
Přijat
Zapsán
67
2032018
Přijat
Zapsán
68
2372018
Přijat
Zapsán
69
2142018
Přijat
Zapsán
70
1892018
Přijat
Zapsán
71
2312018
Přijat
Zapsán
72
2162018
Přijat
Zapsán
73
1852018
Přijat
Zapsán
74
1872018
Přijat
Zapsán
75
2522018
Přijat
Zapsán
76
1642018
Přijat
Zapsán
77
1902018
Přijat
Zapsán
78
2002018
Přijat
Zapsán
79
2412018
Přijat
Zapsán
80
2532018
Přijat
Zapsán
81
1992018
Přijat
Zapsán
82
2512018
Přijat
Zapsán
83
1622018
Přijat
Zapsán

 

Uchazečům, kteří obdrží rozhodnutí o nepřijetí velmi doporučujeme poslat ihned po doručení rozhodnutí o nepřijetí (nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení) na adresu školy odvolání (zde je jeho možná podoba). Vzhledem k současnému systému přijímacího řízení (ne všichni přijatí pošlou Zápisové lístky, někteří je stáhnou) je velmi pravděpodobné, že všichni kdo mají o studium na naší škole vážný zájem budou přijati na toto odvolání.
Informace o stavu uchazečů, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí:
Pořadí
uchazeče
Evidenční číslo
uchazeče
Rozhodnutí ředitele školy
27. 4. 2018
Průběh odvolacího
řízení
Rozhodnutí ředitele
o přijetí na odvolání
Zápis uchazeče
ke studiu
od 1. 9. 2018
84
1792018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
85
2182018
Nepřijat
86
2302018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
87
1612018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
88
1962018
Nepřijat
89
1672018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
90
2012018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
91
1932018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
92
2352018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
93
2152018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
94
2172018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
95
2222018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
96
2202018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
97
2472018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
98
1942018
Nepřijat
99
1882018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
100
2052018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
101
2382018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
102
1652018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
103
2592018
Nepřijat
104
1552018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
105
1722018
Nepřijat
Odvolal se
Přijat
Zapsán
106
2132018
Nepřijat
107
1782018
Nepřijat