Přehledy změn v rozvrhu sledujte rovněž na nástěnkách ve škole !!!