Řezbářský kroužek sídlí v suterénu domova mládeže Jungmannova. Vedoucím kroužku je Mgr. Jaroslav Valenta. K dispozici je vybavená dílna a dříví ze školního polesí. Nejlepší výrobky jsou tradičně součástí výstavy ve škole.


Návrat na zájmové činnosti