Sokolnický kroužek pracuje pod vedením pana Bohumila Vašinky.

Návrat na zájmové činnosti