Studenti naší školy v Hranicích patří ke špičce mezi mysliveckými trubači i za hranicemi
České republiky.


 

Návrat na zájmové činnosti