Včelařský kroužek pracuje velmi úspěšně již řadu let a patří na škole k těm tradičním.

Každoročně v kroužku pracuje 25-27 žáků. Kroužek má své registrační číslo v rámci ČR a je registrován pod základní organizací ČSV Hranice. Náš normovaný stav je do deseti včelstvech. V minulém školním roce se kroužku dařilo a produkce medu včetně zpracování a prodeje zaměstnancům SLŠ za režijní cenu byla 150 kg. Ale to není hlavním účelem tohoto kroužku. Hlavním cílem je produkovat každoročně mladé včelaře a včelařky v rámci našich absolventů. Zatím se nám to daří a jsme jedna z mála škol, která se může pochlubit těmito výsledky. Kromě podpory ze strany vedení školy máme podporu i u základní organizace ČSV Hranice. Kroužek se schází pravidelně čtyři hodiny v týdnu během celého roku. O práci v kroužku je vedena stručná agenda. Za dlouholetou činnost jsme dokonce dostali Čestné uznání od Okresního výboru ČSV Přerov. Po letošní kruté zimě jsme měli 50% úhyn včel. Přesto nás to nezlomilo a neodradilo od další práce a k dnešnímu dni máme devět včelstev a vše jsme stihli do hlavní snůšky medu. V tomto roce jsme vyzkoušeli i odchování kvalitních matek. Podařilo se. Jinak je práce kroužku velmi rozmanitá , daří se osvětová činnost (naučná tabule v arboretu, nástěnky, plakáty, svíčky s logem naší školy atd.), účastníme se každoročně soutěže Zlatá včela v Přerově. V letošním roce jsme obsadili první a druhé místo v kategorii starších žáků. 1. července se někteří členové kroužku zúčastní odborného zájezdu základní organizace ČSV Hranice na Vsetínsko. I když skloubit náročnou výuku s prací kroužku nebývá vždy jednoduché, zatím jsme vše zvládli. Každému zájemci (zájemkyni) a příznivci (příznivkyni) jsou dveře ve včelařském kroužku otevřeny.

Včelařství na Střední lesnické škole v Hranicích:

Včelařství na SLŠ v Hranicích má dlouholetou tradici. Výchova včelařů probíhala již v době mého studia na této škole / t.j. 1968 - 1972 / a do dnešní doby je jeho nedílnou součástí. Vzhledem k tomu, že jsme jedinou školou tohoto typu na celé Moravě, je propagace včelařství velmi důležitá pro výchovu nových, mladých včelařů. Každoročně od nás odcházejí nejenom absolventi, ale i noví nadějní včelaři, kteří se dále v praxi starají o další rozvoj včelařství po celé Moravě. Každý rok se o tuto činnost zajímá 25 až 30 žáků i žákyň. Někteří z nich si pořizují vlastní včelstva v místě svého bydliště a jsou přijímáni jako noví členové v rámci ZO ČSV již během studia.

Střední lesnická škola Hranice tuto činnost podporuje jak morálně, tak i materiálně. Škola pod vedením p. ředitele Ing.Miroslava Kutého vytváří optimální podmínky pro práci včelařů. Můžeme používat školní dílnu, školní arboretum, školní vozidlo atd. Kromě toho máme zázemí i v ZO ČSV Hranice, která rovněž tuto činnost na naší škole maximálně podporuje. Účastníme se odborných zájezdů, soutěže ZLATÁ VČELA, kde se umisťujeme na předních místech. Za veškerou tuto činnost jsme byli oceněni čestným uznáním od OV ČSV Přerov.

Máme 10 včelstev. Včelaříme v nástavkových úlech a na prvním místě není jen produkce medu, ale hlavně klademe důraz na osvojení si základních dovedností při práci se včelstvy. V zimním období se věnujeme přípravě na sezónu a prohlubování odborných teoretických znalostí. Odebíráme časopis Včelařství a od ZO ČSV Hranice dostáváme i odborné včelařské překlady.

Nevyhýbáme se ani osvětové činnosti. Ve škole máme včelařskou nástěnku. Na chodbách jsou vystaveny propagační plakáty. Vyrábíme i vánoční svíčky s logem školy , propolisovou tinkturu , vánoční ozdoby atd. Ve školním arboretu jsme vytvořili propagační včelařskou tabuli a hned opodál jsme umístili včelstva. Arboretum navštěvují jak základní školy, tak i další návštěvníci a všem zajišťujeme odborný výklad. Na škole studuje 360 žáků a asi by se nenašel žádný, který by nevěděl o této činnosti. Přes náročnost denního studia se nám daří včelařskou činnost zvládat, i když času je stále méně.

Práce ve včelstvech je náročná a nedá se ošidit. To učíme i naše žáky. A kdo propadne kouzlu včelaření, je navždy náš a už mu není pomoci.
Je to hlavně důležité v dnešní době, kdy mladých, aktivních včelařů je nedostatek a i počet včelstev klesá.
Jsem rád, že mohu tuto činnost koordinovat na naší škole a je pravdou, že do toho dávám i kus včelařského srdce.

Ing. Vladimír Rolinc
vedoucí kroužku

 

 

Včelařský kroužek SLŠ v Hranicích bilancuje.

Blížíme se velmi rychle ke konci tohoto kalendářního roku a měli bychom zhodnotit uplynulou včelařskou sezónu. Byla zajímavá a celá řada včelařů ji hodnotí spíše zápornějším způsobem. Jarní období bylo velmi náročné a po prvním točení medu bylo zřejmé, že ho bude málo a někde vůbec.V arboretu jsme museli dokonce začít přikrmovat včely cukerným roztokem. V celé republice byla tato situace zhruba stejná. Ještě v červnu to vypadalo, že o medu si musíme jen zdát. Ale začátkem července se situace změnila a objevil se medovicový med. Školní včely byly v plné síle a tak zdvojené medníky se brzo naplnily kvalitním tmavým medem. Ke konci srpna jsme vytočili dostatečné množství medu a mohl jsem konstatovat, že všechny zájemce o med budeme schopni uspokojit. To se také stalo a  i když ostatní včelaři stonali, že medu není, u nás ho bylo dostatek. Na včelstvo to vychází přes 30 kg a to je na naše poměry velmi pěkné.
Produkce medu ale není naším prvořadým úkolem i  když dva metráky vytočeného medu určitě potěší. Je radostné, že o včelařský kroužek je z  řad žáků dostatečný zájem a početně jsme se dostali na číslo 48. Přibylo hodně zájemců z prvních a druhých ročníků . Někdy jsou začátky nováčků velmi zajímavé. Máme sice hodné, skoro nebodavé včely, ale občas se podaří,že po včelím bodnutí někteří žáci chodí po škole s napuchlým obličejem. Dokonce jsme měli případ,kdy se objevila po dvou bodnutích u žáka alergie a skončil v nemocnici. Vše ale dobře dopadlo a včelaříme dál. Práce včelaře je velmi zajímavá a celý rok máme co dělat.Kdo má zájem, tak se u nás naučí základům moderního včelaření a naši absolventi pokrývají celou Moravu. Traduje se, že včelařů ubývá, ale u nás spíše přibývá.
Do kroužku chodí nejen chlapci, ale i děvčata. Scházíme se jedenkrát týdně po celý školní rok. Laici si myslí, že v zimním období není co dělat. Opak je ale pravdou.Školení, výroba a oprava rámků, úlů atd.  10.prosince byla provedena poslední třetí fumigace na likvidaci roztočů aerosolovým vyvíječem ve spolupráci se ZO ČSV Hranice.Včelám se to sice moc nelíbilo, ale přežijí a budou zdravá . V listopadu a prosinci se uskutečnila instruktáž jak zdobit medové perníčky, kterou hlavně pro včelařský kroužek provedli zástupci ZO ČSV. Obě naplánované akce se plně vydařily a žáci co si nazdobili mohli také sníst. Žravost našich žáků je obrovská a moje představa, že nějaký perníček dovezou domů rodičům  na ukázku byla velmi mylná. Prosinec ukončíme výrobou
voskových svíček a figurek. Třeba alespoň to dovezou rodičům na ukázku.
Každoročně se účastním třídenního školení vedoucích kroužků ve školícím středisku v Nasavrkách. I v tomto školním roce tomu tak bylo a dovezl jsem velké množství materiálů pro práci v kroužku. Díky tomu bylo vyrobeno 5 cen ze včelího vosku do tomboly na hubertskou zábavu, 3 ceny do tomboly na školní hon. Dotování sportovního dne 5 kg medu a hubertské tomboly praktikujeme každoročně. Kroužek zapůjčil do včelařského muzea živé včely a návštěvníci se mohou podívat v prohlížecím úle, jak pracují. Spolupráce s vedením školy a se ZO ČSV je velmi dobrá. Jako člen revizní komise docházím na výborové schůze a tak o všem máme přehled. Někdy má kroužek i finanční slevy. Vypomáháme na společných akcích /prezentace na veřejnosti,organizace výroční členské schůze, výpomoc v muzeu atd/.
Závěrem konstatuji, že v arboretu máme nyní 3 včelstva a na školním polesí ve Valšovicích 5 včelstev.Včelí mor jsme neměli a doufejme, že i nadále budeme mít zdravá včelstva bez roztočů.
Pokud se chce někdo přijít do kroužku podívat nezávazně, tak má vždy dveře otevřené a rádi ho uvidíme. Kdo okusí včelařit, většinou u toho zůstává


Ing. Vladimír Rolinc
vedoucí včelařského
kroužku SLŠ HraniceNávrat na zájmové činnosti